• Péče o zuby & ústa
  • Zajímavosti

Češi a zuby

Vztah Čechů k zubům se mění – mladí lidé o svůj chrup pečují více a lépe než ti starší a jsou také ochotnější investovat do prevence čas i peníze. Vyplývá to z rozsáhlého průzkumu české firmy Herbadent, který se zabýval dentální hygienou, pohledem Čechů na zubaře a dalšími tématy souvisejícími s péčí o chrup. Zároveň platí, že čím mladšího zubaře máme, tím vyšší je pravděpodobnost, že se o své zuby budeme starat zodpovědně.

Nejmladší generace si svých zubů považuje a také více hledí na zuby ostatních – zdravý chrup je pro ni důležitým aspektem atraktivního vzhledu. Od toho se zřejmě odvíjí i ochota mladších ročníků pečovat o své zuby nad rámec čištění dvakrát denně kartáčkem. V jejich koupelnách tak častěji mají své pevné místo i zubní nitě či elektrické kartáčky. Používání mezizubních kartáčků, speciálních past nebo ústních vod už je napříč generacemi vyrovnanější. Přesto se nedá říct, že by v Česku tyto nástroje patřily ke standardům ústní hygieny.
„Prevence je přitom nejlevnější a nejefektivnější způsob ‚léčby‘. Čistý zub se nekazí a bez zubního plaku zůstanou zdravé i dásně. Moderní péče o zuby by proto měla zahrnovat i správné používání těch správných nástrojů. Mezi ty patří nejen klasický zubní kartáček, ale také mechanické či elektrické mezizubní kartáčky, speciální zubní pasty, ústní vody či gely a roztoky proti zánětu dásní, jsou-li potřeba. Zanedbaná péče o chrup zbytečně stojí tisíce až statisíce korun,“ říká majitel společnosti Herbadent, Pavel Smažík.
Standardem stále nejsou ani pravidelné návštěvy za účelem kontroly ústní hygieny, ať už v ordinaci stomatologa nebo na specializovaném pracovišti dentální hygienistky. Povědomí o ní je sice vysoké (68 % dotázaných), ovšem pravidelně na ni chodí ani ne třetina lidí (31 % dotázaných). Zajímavé však je, že jak naši ochotu pravidelně navštěvovat dentální hygienu, tak ochotu používat pokročilé nástroje pro očistu zubů a ústní dutiny (zejména mezizubní kartáček, dentální nit či elektrický kartáček) zásadně ovlivňuje věk našeho zubaře. Zatímco z respondentů se zubařem mladším 39 let chodí na dentální hygienu bezmála polovina lidí (48 %), pacienti starších lékařů jsou na tom s profesionální očistou chrupu podstatně hůře (jen 31 % pacientů zubních lékařů ve věku 40 až 50 let a 20 % pacientů zubních lékařů ve věku 51 a více let).
„Je to zřejmě důsledek toho, že mladší stomatologové studovali v době, kdy důležitost preventivní péče o chrup byla již dostatečně známa a důraz na ni se kladl jak na univerzitě, tak v dalším vzdělávání. Snaha naučit pacienty předcházet komplikacím je tak ve stomatologii zřejmým trendem. I proto mívají pacienti mladších stomatologů chrup v lepším stavu, byť samozřejmě existují výjimky oběma směry,“ vysvětluje Pavel Smažík.
Mladší lékaři nás v ordinaci také zřejmě dokážou svým vystupováním lépe uklidnit – 33 % jejich pacientů v průzkumu uvedlo, že se návštěvy u nich nikdy nebojí. U starších zubních lékařů ve věku nad 40 let toto uvedlo 27 % pacientů. Většina respondentů strach z návštěvy zubaře však alespoň párkrát cítila (43 % dotázaných), což je přirozené.
Strach ze zubaře je záhodno překonat či vážně řešit (např. i s pomocí psychologa) a preventivním prohlídkám se nevyhýbat. Je nutno si uvědomit, že preventivní prohlídka či údržba chrupu dentální hygienistkou je tou nejméně nepříjemnou minimálně stresující zkušeností. Jakmile jdeme k zubaři již s problémem – určitým nepříjemným zážitkům se nevyhneme, přestože je dnes stomatologie v rámci bezbolestnosti zákroků na vysoké úrovni. Nakonec to určitým způsobem potvrzují i výsledky průzkumu: Respondenti, kteří své zuby označili jako podprůměrně zdravé nebo mimořádně nezdravé, se také zubaře báli nejvíce – až 85 % z nich. Strach ze zubaře je tedy největším nepřítelem vašich zubů.
Průzkum Češi a zuby proběhl v dubnu 2020, zúčastnilo se ho 1002 respondentů ve věku 18 až 65 let (reprezentativní vzorek populace pohlaví, věku v daném rozmezí, vzdělání, regionu a velikosti místa bydliště). Realizovala jej výzkumná agentura Perfect Crowd.

Dokument v PDF s výsledky průzkumu včetně metodologie a přehledných grafů si můžete stáhnout na www.cesiazuby.cz.