• Krása & zdraví
  • Péče o zuby & ústa

Dentální hygiena pro neslyšící pacienty

Počet lidí se sluchovým postižením v České republice neustále stoupá. Zvyšuje se pravděpodobnost setkání zdravotníka s tímto pacientem. Odlišnost návštěvy slyšící versus neslyšící pacient spočívá hlavně v komunikaci – ta často tvoří bariéru. Neslyšící často nemají dostatečnou znalost českého jazyka a personál zubních ordinací nemá znalost znakového jazyka.

Ing. Bc. Jana Krajčíková se od začátku své praxe dentální hygienistky věnuje neslyšícím pacientům. Naučila se znakový jazyk, vytváří edukační videa pro pacienty i stomatology. Níže vám přinášíme rozhovor o její práci, plánech do budoucna a o tom, proč je dentální hygiena tak důležitá.

Vaším největším zájmem kromě ústní hygieny je péče o neslyšící. Sama umíte znakový jazyk a pořádáte přednášky pro dětské i dospělé neslyšící o dentální hygieně. Jak vás to napadlo a co všechno se muselo stát, než byla na světě první přednáška a první edukační video?
Tohle téma jsem si zvolila pro bakalářskou práci na 3. LF UK. O neslyšících jsem na začátku nevěděla vůbec nic. Hledala jsem informace na internetu, v tištěných publikacích, oslovovala jsem organizace pro neslyšící, rozesílala dotazníky. Pro komunikaci s neslyšícími jsem potřebovala tlumočníky do znakového jazyka. Studovat znakový jazyk jsem se rozhodla, protože těchto tlumočníků je velmi málo. Čím déle jsem se této problematice věnovala, tím více jsem viděla nelehký život, který někteří neslyšící mají a obrovskou neinformovanost ze strany veřejnosti.
Také informovanost o dentální hygieně nebyla u neslyšících dostatečná. Chyběly materiály, podle kterých by mohli získat informace například o správné technice čištění zubů nebo o tom, co to vůbec dentální hygiena je. Český jazyk je pro některé neslyšící jazykem cizím, a tedy například vyhledání informací na internetu je pro ně často nemožné. Na základě tohoto zjištění jsme vytvořili videa o dentální hygieně přeložená do znakového jazyka a začala jsem pravidelně navštěvovat různé spolky pro neslyšící a o dentální hygieně je vzdělávat. Videa naleznete na www.dhsusmevem.cz. Za celkový přínos v této problematice jsme získali cenu ministryně školství, mládeže a tělovýchovy. I přesto, že si ocenění velmi vážíme, největší odměnou je však vděk samotných neslyšících a zájem ze strany zdravotníků. Nyní pracujeme na překladu edukačních videí do anglického jazyka a mezinárodního znakového systému. Za podporu projektu děkuji firmám Philips, Profimed a Colgate.

Mohla byste prosím shrnout význam dentální hygieny na celkové zdraví, na redukci parodontitidy, bolesti dásní a citlivých zubů, na stav skloviny a zubního kazu?
Pravidelná péče o dutinu ústní je základ pro zdravé zuby a dásně. Dentální hygiena složená z vyšetření, profesionálního čištění, výběru pomůcek podle individuální potřeby a důkladné instruktáže v ústech pacienta je obrovským pomocníkem v udržení celkového zdraví dutiny ústní. Při pravidelném odstraňování zubního plaku dochází k redukci onemocnění dutiny ústní jako je například zánět dásní, jehož jedním z projevů může být zmiňovaná bolest dásní. Správná péče o dutinu ústní je zásadní nejen pro zdravé zuby a dásně, ale i celkový zdravotní stav. Již existuje mnoho studií, které potvrzují spojitost mezi onemocněním dutiny ústní a například onemocněním srdce či diabetem.

Mohla byste popsat význam dentální hygieny u dětí? Je váš program pro neslyšící zaměřen i na děti?
Když se mě pacienti ptají, kdy mohou přivést své děti na dentální hygienu, říkám jim, že je to velmi individuální. Každé dítě je jiné a jinak vnímavé. Můj rekord nejmladšího pacienta je 4 roky. U dětí je potřeba vybudovat důvěru a postupně trénovat správný návyk čištění zubů. V ordinaci si dítě zkouší správnou techniku čištění zubů přímo ve svých ústech a rodič se poté učí zuby dočistit. Pokud dítě dobře spolupracuje, dochází i k profesionálnímu čištění. Používají se šetrné přístroje a materiály, aby nedošlo k poškození a ztrátě důvěry malého pacienta. V oblibě jsou speciální barvicí roztoky, které zviditelní povlak jak pro dítě, tak pro rodiče. Pokud děti a rodiče při dentální hygieně spolupracují, dochází k výraznému omezení až zamezení onemocnění zubů a dásní.
Program na podporu neslyšících není zaměřen na konkrétní věkovou skupinu. Chodím přednášet jak do škol pro neslyšící, tak do domovů seniorů.

Kolik je v ČR neslyšících osob?
V České republice je kolem 500 000 obyvatel s poškozením sluchu.

Jak jste se dostala ke spolupráci se společností Philips? Co všechno v rámci této spolupráce vzniklo?
Projekt na podporu neslyšících jsem v roce 2015 představila na akci s názvem ShineOn, kterou organizovala právě společnost Philips. Tento ročník jsem s projektem vyhrála a tam, řekla bych, začala naše spolupráce. Firma Philips společně s dalšími (Colgate, Profimed) podpořila přednášky, honoráře tlumočníků a tvorbu edukačních videí. Věřím, že tímto spolupráce nekončí.

Jaké máte plány do budoucna, co byste chtěla, aby se ve vašem oboru posunulo nebo změnilo, ať se to týká dalšího vývoje oboru nebo třeba chování pacientů či lékařů?
Nadále plánuji pracovat jako dentální hygienistka a pokračovat v rozvoji projektu. Přála bych si, aby v našem oboru zůstala lidskost, slušnost a respekt jak ze strany ošetřujících, tak ze strany pacientů. Když mě firma Philips oslovila s nabídkou, že podpoří projekt neslyšících, byla jsem potěšena. Chtěla bych zacílit na proškolení pracovišť i mimo jižní Čechy, aby nemuseli neslyšící z celé České republiky absolvovat tak dlouhou cestu a mohli si na ošetření dojít v blízkosti svého bydliště. Dále plánuji dofinancovat překlad edukačních videí do mezinárodního znakového systému.

Co Vás baví a naplňuje v osobním životě? Jak relaxujete?
Baví mě setkávání se s inspirativními lidmi, neustále se vzdělávat a cestovat. Pokud nejsem zrovna v práci či se nepřipravuji na školení nebo nějakou přednášku, tak mě najdete v posilovně, u dobrého jídla a kávy nebo na procházce s manželem a výmarskými ohaři.

Děkujeme za rozhovor a přeje mnoho úspěchů ve Vaší další práci.