ZÁKLADNÍ INFORMACE
Provozovatel: StomaTeam s.r.o. se sídlem Parléřova 157/11, 169 00 Praha 6, identifikační číslo: 28168496, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 130177. Jako správce zpracováváme některé Vaše osobní údaje.

ZPRACOVÁVANÉ OSOBNÍ ÚDAJE
Zpracováváme výhradně takové Vaše osobní údaje, které nám sami poskytujete v rámci telefonické či elektronické formy komunikace s námi. Především se jedná o titul(y), jméno, příjmení, adresu fakturační a případně i adresu dodací (liší-li se), e-mailovou adresu, telefonní číslo.

AUTOMATICKY ZPRACOVÁVANÉ ÚDAJE, COOKIES
Automaticky můžeme zpracovávat cookies (viz níže) a další běžné informace, jako např. IP adresa, informace o Vámi použitém internetovém prohlížeči pro komunikaci s naší webovou stránkou, informaci o Vámi používaném operačním systému a nastavení jazyka, informaci o datu a času přístupu na naši webovou stránku, informaci o navštívených sekcích a zobrazených článcích či produktech na naší webové stránce. Cookies jsou malé textové soubory, které vznikají návštěvou každé webové stránky a které ukládají informace o využívání navštívené webové stránky. Díky tomu je možné jednotlivé návštěvníky odlišit (ne však identifikovat) a přizpůsobit tak jejich preferencím zobrazený obsah a strukturu webu. Díky tomu je procházení webu pro každého konkrétního uživatele jednodušší a přívětivější.

DŮVODY SHROMAŽĎOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Vaše osobní údaje shromažďujeme z těchto důvodů:

a) Možný nákup a objednávky zboží či služeb v e-shopu naší webové stránky – abychom byli schopni včas a kompletně zpracovat a vybavit Vaši objednávku, včetně doručení na Vámi zvolenou adresu, potřebujeme znát Vaše kompletní kontaktní údaje pro tento účel. Pokud bychom měli jakýkoli problém v dodání zboží, díky těmto Vámi poskytnutým údajům ihned víme, na koho a kam se obrátit.
b) Péče o Vás z naší strany – kdykoli se na nás obrátíte s jakýmkoli dotazem, připomínkou či problémem, musíme zpracovávat nebo využívat Vaše osobní údaje, které mohou být případně předány třetí osobě (v míře nezbytné). Díky zpracovávání osobních údajů můžeme smysluplněji cílit naši nabídku směrem k Vám tak, abychom Vás oslovovali výhradně relevantními sděleními.
c) E-mailing, marketing – na základě Vašeho souhlasu Vám zasíláme newslettery (e-mailová obchodní a jiná sdělení).

PŘEDÁVÁNÍ ÚDAJŮ TŘETÍM STRANÁM
V níže uvedených případech předáváme některé Vaše osobní údaje (v nezbytném rozsahu) třetím stranám:

a) případné doručení objednaného zboží– dopravcům a distributorům poskytneme údaje o jménu, příjmení, titulu(ech), doručovací adrese, popřípadě telefonním číslu (vyžaduje-li to způsob doručení a komunikace dopravců a distributorů se zákazníky)
b) e-mailing – pro zpracování a následnou distribuci newsletterů využíváme externích dodavatelů, kterým výhradně pro účel odeslání newsletterů předáváme seznam e-mailových adres našich zákazníků

Všichni zástupci třetích stran, kteří od nás přebírají Vaše osobní údaje (v nezbytném rozsahu), jsou povinni tyto informace používat výhradně ke specifikovanému účelu a plně v souladu s právními předpisy upravujícími ochranu osobních údajů.

ZABEZPEČENÍ VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Abychom zabránili možnosti zneužití a neoprávněnému přístupu k Vašim osobním údajům, zavedli jsme v souladu s platnou legislativou veškerá dostupná technická i organizační opatření, jejichž stav a možnosti aktualizace neustále sledujeme ve spolupráci s odborníky na tuto problematiku.

VAŠE PRÁVA A MOŽNOSTI
V souvislosti se zpracováváním Vašich osobních údajů ze strany společnosti StomaTeam s.r.o. máte právo kdykoli odvolat Váš souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů, právo upravit, opravit nebo doplnit Vaše osobní údaje. Máte právo požadovat omezení zpracování těchto osobních údajů, vznést námitku nebo stížnost proti zpracovávání Vašich osobních údajů nebo jejich částí. Máte právo na přístup k Vašim osobním údajům a právo být informován o porušení zabezpečení Vašich osobních údajů a za splnění určitých podmínek také právo na provedení výmazu některých Vašich osobních údajů z našich databází a systémů (netýká se údajů na smlouvách, fakturách a dalších dokumentech, které jsme povinni dle platných právních předpisů uchovávat). Svá práva můžete uplatnit ve formě písmené (poštovní korespondence) nebo e-mailové komunikace. Námitky a stížnosti, stejně jako dotazy k ochraně Vašich osobních údajů můžete s námi také konzultovat na telefonní lince +420 724 568 792 v pracovních dnech v době od 8.00 do 14.00 hodin.

Tyto podmínky ochrany osobních údajů jsou platné od 1. 12. 2020