• Péče o zuby & ústa

Rozpoznejme včas rakovinu dutiny ústní

„Komu hrozí nebezpečí rakoviny dutiny ústní? Každému!"

Zatímco výskyt většiny hlavních typů rakoviny v západním světě meziročně nadále klesá, počet nových případů rakoviny úst nadále roste.

Stejně jako u všech typů rakoviny snižuje včasný zásah složitost léčby a zlepšuje její výsledek. Léčba lézí objevených pozdě může být náročná, agresivní a může zahrnovat lokální odstranění tkání, řezy na hlavě a krku za účelem odstranění lymfatických uzlin, radio a/nebo chemoterapii a rekonstrukční chirurgii, často včetně transplantace tkání z jiných částí těla. Procento přežití po pozdní léčbě není vyšší než 50 % a postižení mají vyhlídky na následky měnící jejich život.

Co je rakovina dutiny ústní

Mezi nádory dutiny ústní řadíme nádory sliznice tváře, dásní, spodiny ústní, jazyka a tvrdého patra. Jedná se o velmi častou formu rakoviny. Nádory dutiny ústní se mohou vyznačovat zápachem z úst, krvácením na sliznici, bolestivostí u osob se snímatelnou zubní náhradou mohou být nálezy i zde nebo v podjazykové oblasti apod.

Existuje celá řada dobře známých rizikových faktorů, velkou pozornost bychom měli věnovat hlavně těmto:

Pohlaví
U mužů je až dvakrát větší pravděpodobnost vzniku rakoviny úst, ačkoli ženy je dohánějí.

Věk
Výskyt rakoviny úst se obvykle zvyšuje s věkem, ačkoli i zde byl zaznamenán znepokojivý nárůst u skupin mladšího věku. Rizika může zmírnit včasný zásah zubního lékaře.

Kouření
Tabák ve všech formách riziko výrazně zvyšuje. Poradenství v odvykání kouření a obecné informace o nebezpečích spojených s užíváním jakéhokoli druhu tabákových výrobků by mělo nevyhnutelně minimálně posílit informace, které pacienti dostávají z jiných zdrojů.

Alkohol
Pravidelná konzumace alkoholu (zvláště tvrdého) riziko zvyšuje. Užívání alkoholu současně s tabákovými výrobky zvyšuje riziko až 30násobně.

Sexuální zvyky
V posledních letech došlo k 40% nárůstu výskytu rakoviny úst, zejména mezi mladými lidmi. Odhaduje se, že riziko HPV spojené s rakovinou se zvyšuje v případě více než 6 partnerů (za život) pro orální sex nebo 26 partnerů (za život) pro vaginální sex.

Kromě kouření a alkoholu jsou rizikové také další faktory, které sami na sobě nemusíme ani vnímat. Mezi možnými původci onemocnění jsou také HPV virus, herpes simplex, nízká úroveň hygieny dutiny ústní, zatížení těžkými kovy, ionizační záření apod.

Existuje i další statistika, která stojí za zmínku: 25 % všech pacientů postižených rakovinou dutiny ústní nemá zjistitelné rizikové faktory. To je děsivá statistika! Znamená to, že čtvrtina lidí postižených touto nemocí nekouří, nadměrně nepije, nejsou žádným způsobem promiskuitní nebo nemají jiné příčinné faktory popsané výše, které by u nich vznik této vážné nemoci mohly zapříčinit.

Navštivte svého zubního lékaře vždy, kdy pocítíte nebo naleznete v ústech něco „neobvyklého“. Pravidelná dentální hygiena, pravidelné návštěvy zubního lékaře a včasná diagnostika vám může zachránit i život.