• Krása & zdraví
  • Péče o zuby & ústa

Úsměv prosím! Usmívejte se s neviditelnými rovnátky.

Když zuby „vytancují z řady“, tak až donedávna bylo jediné řešení – nosit nehezká rovnátka. Dnes to ale jde i diskrétně pomocí terapie průhlednými fóliovými dlahami – tzv. alignery.

Zářivý hezký úsměv souvisí s pocitem sebevědomí a spokojeností se svým vlastním tělem. Podle průzkumu společnosti Kantar Emnid mezi lidmi ve věku 14 až 29 let na téma související s moderní ortodontickou léčbou pomocí „neviditelných“ rovnátek – alignerů, patří souměrné zuby bezpodmínečně k atraktivnímu vzhledu. Bohužel cesta k rovným zubům pomocí klasických rovnátek není zrovna vzhledově atraktivní – řešením může být právě terapie alignery, jimiž lze zuby srovnat zrovna tak účinně.

Alignery jsou skvělou alternativou k tradičním rovnátkům. Vedle estetických aspektů mají alignery výhodu v tom, že je lze bez větších problémů integrovat do každodenního života a dají se použít stejně dobře u dospělých i u dětí.

Digitalizace zubního lékařství

Systém alignerů (ortodontických rovnátek) pod názvem „Invisalign“ je na trhu již od roku 1997. Tento systém vyvinula americká společnost Align Technology ve spolupráci s předními zubními lékaři specializovanými na ošetření transparetními fóliemi.
Transparentní fólie existovaly už před rokem 1997, například v podobě nočních dlah proti skřípání zuby, ale teprve s digitalizací zubního lékařství bylo možno fóliové dlahy vyrobit s takovou přesností, že jsou nyní využitelné pro nápravu deformit polohy zubů. Dnes je po celém světě léčeno alignery více než 5,5 milionů pacientů a mezi nimi asi 1,3 milion teenagerů. V Evropě je tento systém nabízen od roku 2001.

Jak to funguje?

V rámci první konzultace u ortodontisty jsou zuby komplexně vyšetřeny a digitálně naskenovány pomocí speciálního přístroje – intraorálního skeneru. Díky tomuto přístroji lze kompletní chrup pacienta převést do přesné digitální kopie ve 3D zobrazení. Následně lze s přesností určit, zda daná pozice zubů umožňuje terapii alignery. Klasický otisk zubů (kdy se pacient „zakousne“ do speciální tuhnoucí hmoty a otiskne tak svůj chrup), který známe z minulosti je tedy již zbytečný. Na základě digitálního 3D obrazu, tedy virtuálního modelu pacientových zubů, je možno vytvořit konkrétní léčebný plán a podle něj pak přesně vést ortodontickou léčbu. Na tomto interaktivním virtuálním modelu pak také může lékař i pacient vidět očekávané fáze léčby až po žádanou konečnou pozici zubů.
V dalším kroku jsou pak virtuálně navrženy a ze speciálního termoplastického materiálu vyrobeny individuální sety průhledných rovnátek – alignerů, které slouží k tomu, aby se zuby jemně a pod stabilním tlakem pohybovaly požadovaným směrem. Nejedná se tedy o jedno „rovnátko“, ale o jejich celou sérii, kde jsou jednotlivé kusy vždy mírně pozměněny pro individuálně určenou fázi posunu zubů. Pacient pak v různých intervalech určených lékařem jednotlivá rovnátka obměňuje.

Chytré technologie pomáhají v úspěšné ortodontické léčbě

Díky digitalizaci jsme se nyní dostali do nové epochy rovnání zubů. Terapie alignery je velmi inovativní technologie, která umožňuje zubním lékařům nabízet velmi moderní a zároveň šetrnou léčbu.
Doba a cena léčby je určena individuálně ještě před zahájením terapie. Nasazení prvního aligneru na léčený chrup proběhne zpravidla u ošetřujícího lékaře, který pacientovi také vysvětlí jejich přesné používání. Doma pak pacient vyměňuje jednotlivá fóliová rovnátka dle léčebného plánu – nejčastěji každý týden nebo čtrnáct dní, dle doporučení lékaře. Také jsou samozřejmě naplánována pravidelná kontrolní vyšetření pacienta v ordinaci až do doby, kdy je dosaženo konečného výsledku ortodontické léčby.
Obecně může být tímto systémem korigováno mnoho různých nežádoucích poloh zubů – od malého posunu až po složitou nápravu značně křivého chrupu (tzv. malokluze), a to nejen při špatné poloze předních zubů, ale všech zubů v horní a dolní čelisti – lze tedy napravovat stěsnání zubů, velké mezery mezi zuby, tzv. zkřížený skus, hluboký skus či předkus.

Vše, čeho lze dosáhnout „kovovými“ fixními rovnátky, dokážeme bez problémů i s aligner fóliemi.
Podobně jako u léčby s konvenčními rovnátky, by měly být i fólie nošeny celý den a celou noc – nejméně 22 hodin denně, aby se dostavil plánovaný výsledek. Jen při jídle a čištění zubů by měly být fólie samozřejmě sundány. Během léčby není nutné vyhýbat se některým potravinám ani nápojům, jak to bývá u klasických rovnátek se „zámečky“ nalepenými na zubech. Také péče o zuby je mnohem méně problematická než u fixních rovnátek.
A to nejlepší nakonec: Oproti fixním rovnátkům nejsou průhledné fólie téměř vidět. To dělá jejich nošení komfortnějším a diskrétnějším. Tato okolnost je obzvlášť velkým plus pro dospělé, kteří mohou tyto fólie bez problému používat ve svém každodenním pracovním životě. Navíc se v průběhu léčby lze pohodlně najíst a vyčistit si zuby, protože před těmito úkony je možné, respektive nutné, rovnátka vyjmout z úst.

Rovnání zubů online?

Stále více firem se snaží naskočit na tuto novou vlnu ortodontické léčby – u některých je možno alignery objednat online. Poté může pacient realizovat léčbu relativně samostatně z domova. Myšlenka je zde takováto: Fólie jsou naplánovány počítačem a vyrobeny podle digitálního otisku a pacient nemusí každé dva až tři týdny na kontrolu do zubní praxe. I když se to zdá praktické, je to spojeno s nebezpečím: Počítač nemůže sám reagovat na nepředvídatelné změny. Pokud například nastane nepředvídatelná reakce tkání, mohou bez okamžité péče zubního lékaře nebo ortodontisty nastat značné problémy v čelistním kloubu. Zcela bez lidského faktoru, ve smyslu pravidelných kontrol vývoje léčby lékařem, nemůže ani ta nejpokročilejší technologie fungovat. O každé zvolené metodě by se měl pacient dopředu dobře informovat.
Certifikovaný ortodontista v zubní praxi pečlivě vyšetří skus zubů a zhodnotí každý případ individuálně. U pacienta je hodnocen nejen samotný chrup, ale další struktury a kosti, které jej obklopují. Každé postavení a skus zubů jsou jedinečné a u různých pacientů rozdílné, stejně jako jsou rozdílní i jednotliví lidé. Ortodontista, který dlouhé roky studoval zuby a čelistní kosti, je při nápravě křivého chrupu nenahraditelný.

V současnosti existuje v České republice několik set vyškolených odborníků a lékařů, kteří nabízejí léčbu alignery, tedy pomocí systému Invisalign. I když zatím nejsou tato fóliová rovnátka u nás příliš známá, rozšiřuje společnost Align Technology neustále síť jejich certifikovaných poskytovatelů mezi zubními lékaři i ortodontisty.